شرکت خودروهای برقی تحت حمایت بکهام فعالیت خود را از سر می گیرد

شرکت خودروهای برقی تحت حمایت بکهام فعالیت خود را از سر می گیرد

شرکت تبدیل خودروهای کلاسیک به برقی که دیوید بکهام از آن حمایت میکند، دوباره شروع به کار کرده است.

لوناز Lunaz، که در پارک سیلورستون در نورتهمپتونشایر مستقر است، در ماه مارس تولید را متوقف کرد. این شرکت توقف تولید را به تأخیر در ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی نسبت داد.
شرکت اعلام کرد که دارای “ساختار جدیدی است که پایههای رشد پایدار و بلندمدت کسبوکار را بنا مینهد”.

لوناز در سال ۲۰۱۹ توسط دیوید لورنز تأسیس شد، با هدف اصلی تبدیل خودروهای کلاسیک به برقی، اما برنامه خود را گسترش داد تا شامل وسایل نقلیه صنعتی و کامیونها نیز شود. بکهام در این شرکت سرمایهگذاری کرد و آن را برای تبدیل یکی از خودروهای خود به برقی مأمور کرد. در ماه مارس، این شرکت اعلام کرد که به دلیل تأخیر دولت در ممنوعیت خودروهای بنزینی و دیزلی از ۲۰۳۰ به ۲۰۳۵، تولید را متوقف میکند.
بخش شرکت که کامیونهای زباله را به برقی تبدیل میکرد، ورشکست شد. در آن زمان، لوناز اعلام کرد که “در حال بازسازی برای تنظیم کسبوکار و عملیات خود در پاسخ به تغییرات دینامیک بازار است”.

اکنون این شرکت اعلام کرده است که تبدیل وسایل نقلیه مسافربری در پارک سیلورستون تحت برند لوناز دیزاین دوباره شروع خواهد شد. تبدیل وسایل نقلیه تجاری تحت برند وسایل نقلیه برقی بازیافتی ادامه خواهد یافت، با آزمایش اولین محصولات در تابستان امسال. لوناز افزود که اولین آزمایشها شامل اولین کامیونهای تجاری ۲۶ تنی کاملاً بازیافتی و برقیشده در جهان خواهد بود که به عنوان وسایل نقلیه جمعآوری زباله عمل میکنند.

آقای لورنز گفت: «ما خوشحالیم که با مشتریان و سهامداران خود برای ایجاد ساختار جدیدی که پایه‌های رشد پایدار بلندمدت کسب‌وکار را ایجاد می‌کند، کار کرده‌ایم. “این تضمین می کند که ما آماده پاسخگویی به تقاضای فوری برای خدمات برقی سازی خودرو هستیم و برای پاسخگویی مستقیم به نیازهای حجمی مناسب هستیم، زیرا بازارهای اصلی به سمت ممنوعیت قانونی خودروهای تجاری با موتور احتراق داخلی می روند.”

شرکت لوناز Lunaz، با الهام از ترکیب هنر و فناوری، رویکردی نوآورانه را در صنعت خودرو دنبال میکند. این شرکت، که در قلب فناوری موتورسواری بریتانیا واقع شده است، به بازسازی و تبدیل خودروهای کلاسیک به وسایل نقلیهای پایدار و برقی میپردازد. با استفاده از دانش فنی پیشرفته و توجه به جزئیات دقیق، لوناز تجربهای بینظیر از رانندگی کلاسیک را با حفظ میراث طراحی و افزودن بهرهوری مدرن ارائه میدهد. این شرکت، که توسط شخصیتهای برجستهای چون دیوید بکهام حمایت میشود، نه تنها به زیبایی و عملکرد خودروهای کلاسیک احترام میگذارد، بلکه به سمت آیندهای سبزتر با کاهش اثرات زیستمحیطی حرکت میکند. در هر پروژه، لوناز با دقت و مهارت، خودروهایی را تحویل میدهد که نه تنها زیباییشناسی را به نمایش میگذارند، بلکه پیشرو در حفظ محیط زیست هستند.

با ما در سئوتک همراه باشید.

اشتراک گذاری