دسته: هوش مصنوعی

غول‌های فناوری چینی قیمت مدل‌های زبانی برای تقویت ربات‌های چت هوش مصنوعی استفاده می‌شوند را کاهش می‌دهند

غول‌های فناوری چینی قیمت مدل‌های…

غول های فناوری چینی، علی‌بابا (۹۹۸۸.HK) و بایدو (۹۸۸۸.HK) قیمت‌ها…

0
مطالعه Copyleaks نمونه‌های انفجاری رشد محتوای هوش مصنوعی در وب را مشاهده می‌کند

مطالعه Copyleaks نمونه‌های انفجاری رشد…

به گزارش مطالعه‌ای که در روز سه‌شنبه توسط Copyleaks منتشر…

0