تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهاي نمکي)

پایان نامه زمین شناسی,پایان نامه معدن,پروژه زمین شناسی,پروژه مهندسی معدن,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,کنبدهای نمکی گرمسار,گرمسار,گنبد نمكي اسماعيل آباد,گنبد نمكي علي آباد,گنبد نمکی,گنبدهاي نمکی,معادن نمک,معادن نمک گرمسار,مهندسی معدن
دانلود فایل تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهاي نمکي)

دانلود فایل

توضیحات:پایان نامه رشته مهندسی معدن (اکتشاف) با موضوع معادن نمک گرمسار (گنبدهاي نمکي)، در قالب فایل word و در حجم 200 صفحه.بخشی از متن: با توجه به موقعيت جغرافيايي بسيار خوب گرمسار و نزديكي آن به تهران و جاده ترانزيت تهران – مشهد و راه آهن دو خطه تهران شمال و تهران – مشهد و همچنين كيفيت و ذخيره بسيار بالاي نمك در گنبد نمكي آن اجراي يك طرح ملي صنعتي جهت فرآوري و استحصال فرآورده هاي مختلف نمكي در قالب پروژه اي بزرگ اقتصادي مي نمايد كه خود علاوه بر اشتغالزايي در منطقه قسمتي از اهداف صادرات معدني غير متكي به نفت را نيز برآورده مي نمايد . همچنين با توجه به جاده اختصاصي و تزانزيت درحال احداث گرمسار – قم شاهراه ارتباطي به ساير استانهاي جنوبي از طريق اين جاده تامين و توجيه پروژه فوق را اقتصادي تر مي‌نمايد. علاوه بر آن در كوير ما بين گرمسار – قم و كاشان ذخاير نفت كه به اين گنبدهاي نمكي نيز به بي ارتباط نيست كشف گرديده است كه به احتمال زياد در آينده‌اي نه چندان دور پروژه‌هاي صنعتي بزرگ مانند پتروشيمي را توجيه پذير مي‌كند. با اين حال معادن نمك اين منطقه از لحاظ اقتصادي عموما وضعيت مناسبي ندارند زيرا با توجه به فراواني ذخاير نمك و تعداد زياد معادن آن در اين منطقه و عرضه مازاد بر احتياج توسط معادن ، قيمت آن پائين مي باشد و تقاضا بيشتر روي نمك معادني كه داراي كيفيت بالاتري نسبت به ساير معادن دارند متمركز مي باشد و تعداد زيادي از معادن كه داراي كيفيت پائين تري هستند از نظر مالي سود دهي زيادي ندارند خصوصاً كه هزينه تجهيزات استخراج و بارگيري و حمل نمك گران مي باشد . در پايان براساس آخرين برآوردها حدود 80% نمك خوراكي كشور از معادن نمك گرمسار تامين مي‌گردد .فهرست مطالب:فصل اول:كليات 1-1)هدف 1-2)پيشينه و تحقيق 1-3)روش كار و تحقيق فصل دوم : اختصاصات عمومي نمکها در ايران الف : کلياتي درمورد نمکها 1-2 تاريخچه نمک 2-2 نمک وموارد استفاده آن3-2 پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان ب: ژئو شيمي و کاني شناسي 4-2 ژئوشيمي 5-2 کاني شناسي نمکي (‌هاليت )‌ 6-2 کاني هاي همراه هاليت 7-2 فرايندهاي بعد از رسوبگذاري پ: شرايط ومحيط تشکيل هاليت 8-2 شرايط تشکيل هاليت 9-2 محيط تشکيل نمک (‌هاليت )‌ 10-2 ذخاير تبخيري قديمي و محيط تشکيل آن 11-2 موقعيت هاي مناسب براي رسوب تبخيري ها 12-2 سبخا 13-2 محيط هاي دريايي 14-2 نمک هاي غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟ ث:انواع ژنتيکي کارنسارها نمک 15-2 اقيانوس ها و درياها 16-2 درياچه ها 17- 2 آبهاي زير زميني (‌شورابه ها )‌ 18-2 حوضه هاي درياچه اي نوع پلايا 19-2 نهشته هاي نمک لايه اي 20-2 گنبدهاي نمکي 21-2 کاني هاي همراه گنبدهاي نمکي 22-2 پديده دگرگوني در گنبدهاي نمکي 23-2 چگونگي حرکت در گنبدهاي نمکي ج)‌برخي از مدلهاي پيدايش ذخاير تبخيري 24-2 مدل يا تئوري حوضه هاي داراي سد (Ochsenius , 1877) 25-2 مدل درياچه اي والتر ( 1903) 26-2 مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969) 27-2 تئوري يا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972) 28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتيک 29-2 مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري آثار و معادن نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي 30-2 نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس 31-2 گنبدهاي نمكي استان هرمزگان 1-31-2 گنبد نمكي قشم 2-31-2 گنبد نمكي سياهو 3-31-2 گنبد نمكي گچين 32-2 نمك هاي ژوراسيك فوقاني 33-2 آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان 1-33-2 گنبد نمكي علي آباد 2-33-2 گنبد نمكي اسماعيل آباد 3-33-2 نمك آبي راين 4-33-2 نمك آبي كوير لوت شهداد 5-33-2 نمك آبي نوق 34-2 نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي 1-34-2 زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان) 2-34-2 برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد 3-34-2 گنبدهاي نمكي حوضه يزد الف-معدن متروكه نمك حاجي آباد ب-معدن متروكه نمك رستاق يزد ج-كانال نمك عقدا 35-2 نمك هاي ائو-اليگوسن 36-2 نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي 37-2 آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان 1-37-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان 2-37-2 انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ايوانكي الف-معدن كوه نمك ب-معدن تخت رستم ج-معدن سردره د-معدن سيالك ه-برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار و-برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار) ز-معدن راه راهك ح-معدن كرند ط-معدن ناروبنه ي- معدن بنه كوه ك-معدن رودخانه شور 3-37-2 انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار الف-معدن گزوشك ب-معدن چاه غلغل ج-معدن شهر آباد د-معدن حسين آباد ده نمك ه-برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت و-نمك هاي محدوده سرخه ز-معدن لاهورد ح-برونزدهاي نمكي نمكان 6-37-2 انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي 38-2 آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان 1-38-2 زمين شناسي استان خراسان 2-38-2 معادن و آثار نمكي استان خراسان 1-معدن نمكي آبقوي 2-معدن نمك عمارلو 3-معدن نمك حصار يزدان 4-معدن نمك سلطان آباد 5-معدن نمك غار 6-معدن نمك اسلام قلعه 7-كالشور سبزوار8-معدن نمك آبي گدار خماري 9-نمك زار سبزوار 10-نمك آبي جاجرم 39-2 ذخاير يا آثار نمكي ميوسن 1-40-2 خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن الف-آثار نمكي استان لرستان 1-نمك چل قادي (سفيد دشت) 2-مظهر معدن نمكي چالكل 3-نمك چم چير (امير آباد) 4-مظهر معدني نمك بابا بهرام 41-2 آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن 1-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر 1- گنبد نمكي قم يا كوه نمك 2- گنبد نمكي يزدان 3- گنبد نمكي آخ 4- گنبد نمكي شيخ حاجي 3-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر 42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن 1-42-2 خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن 2-42-2 گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان 1-گنبد نمك مزرعه 2-گنبد نمكي ايوند 3-گنبد نمكي سار 4-گنبد نمكي ترب 5-گنبد نمكي منور 6-گنبد نمكي شوره دره 7-گنبد نمك قره آغاج تبريز 8-گنبد نمك تازه كند 9-گنبد نمك نهند 10-گنبد نمكي داش اسپيران 11-گنبد نمكي خواجه 12-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ) 13-گنبد نمكي قزلجه 14-معدن نمك هريس 15-معدن نمك قاپولوق 16-گنبدهاي نمكي اواوغلي 17-گنبد نمكي خاك مردان 18-گنبد نمكي قليچ تپه 19-گنبد نمكي زنجيره 20-گنبد نمك امير بيك 21-گنبد نمكي شعبانلو 22-گنبد نمكي كشك سراي 23-معدن نمك مامان 3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان 1-معدن نمك خرم آباد(جبا) 2-معدن نمك زهستر آباد 3-مظهر نمك گنبد 4-مظهر نمك گچي قشلاق 5-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي) 6-مظهر نمك طالقان 43-2 نمك هاي پليوسن 44-2 نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون) 1-44-2 پلاياهاي خور 2-44-2 مرداب يا باتلاق گاو خوني 3-44-2 چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني 45-2 نمك هاي عهد حاضر 1-45-2 درياچه هاي شور ايران الف-درياچه اروميه ب- درياچه نمك ج-درياچه حوض سلطان د-درياچه بختگان ه- درياچه مهارلو 9- درياچه شورابيل اردبيل فصل سوم : گنبدهاي نمكي گرمسار 1-3- موقعيت جغرافيايي 2-3- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي – زمين شناسي 2-3 – زمين شناسي عمومي 4-3- زمين شناسي شمال غرب گرمسار 4-3-1- نمك S 4-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S 4-3-3- مارن زرشكي 4-3-4- مارن الوان 4-3-5- ولكانيك 4-3-6- شيل سبز sh 4-3-7- گچ وشيل sh – G 4-3-8- ژيپس توده‌اي 4-3-9- آهك قم O-M 4-3-10- سازند قرمز فوقاني 4-3-11-سازند هزار دره 4-3-12- سازند كهريزك 4-3-13- گچ كواترنر 4-3-14- پادگانه هاي آبرفتي 4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه 4-3-16- كفه هاي رسي و نمكي 4-3-17- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي 5-3-1- زمين شناسي ساختماني 5-3-2- گسل‌ها -معادن فعال نمک گرمسار 3-1-معدن كوهدشت كهن 3-2-معدن نمك قائم 3-3- معدن نمك غرب قائم 3-4-معدن نمك مرواريد 3-5- معدن نمك سالار 3-6- معدن نمك راهراهك 3-7- معدن تخت رستم 3-8-معدن نمك سيالك 3-9- معدن نمك ميلاد 3-10- معدن نمك صادقي 3-11- معدن نمك سرو فصل چهارم : شرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك 4-1- كارخانه نمك كوبي زهره 4-2- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات منابع

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
پایان نامه معدن دانلود پایان نامه مهندسی معدن معادن نمک گرمسار کنبدهای نمکی گرمسار معادن نمک گرمسار گنبدهاي نمکی پروژه مهندسی معدن پروژه زمین شناسی پایان نامه زمین شناسی دانلود پروژه گنبد نمكي علي آباد گنبد نمكي اسماعيل آباد گنبد نمکی

 • مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته مدیریت

  مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته مدیریت برچسب ها: تم پاورپوینت مدیریتدانلود تم پاورپوینت مدیریتقالب پاورپوینت مدیریتدانلود قالب پاورپوینت مدیریتتم پاورپوینت رشته مدیریتدانلود تم پاورپوینت رشته مدیریتتم پاورپوینت برای رشته مدیریتدانلود تم پاورپوینت برای رشته مدیریتقالب پاورپوینت رشته رفتن به…

 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی در سازمان

  بازاریابی,بازاریابی الکترونیک,پایان نامه بازاریابی,پایان نامه فناوری اطلاعات,پایان نامه مدیریت,دانلود تحقیق,رضایت الکترونیک,عملکرد بازاریابی,فرافایل,فناوری اطلاعات,فناوری اطلاعات و بازاریابی,مدیریت رقابت های بازاریابی,نقش فناوری اطلاعات دانلود فایل بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی در سازمان دانلود فایل توضیحات:تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر…

 • پاورپوینت (اسلاید) تقطیر غشایی

  OMD چیست,اسمز معکوس,اصول فرآیندOMD,انتقال جرم,انواع فوايد تقطير غشائي,پاورپوینت تقطیر,تحقیق OMD,تقطیر غشایی اسمزی,دانلود پاورپوینت,فوايد تقطير غشائي,کاربرد فوايد تقطير غشائي,کاربردهای اسمز معکوس,مهندسی شیمی,مهندسی نفت دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) تقطیر غشایی دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارکلاسی با عنوان انتقال جرم در تقطیر غشایی اسمزی(OMD)، در…

 • نقش عشایر قشقائی کازرون در مبازره با استعمار انگلیس

  انقلاب مشروطه,ایل قشقایی,پروژه علوم سیاسی,تاریخچه ایل قشقایی,تحقیق درباره ایل قشقایی,تحقیق علوم سیاسی,تحقیق نقش عشایر,دانلود تحقیق,عشایر قشقایی,عشایر قشقایی کازرون,مبارزه با استعمار انگلیس,مشروطه و ایل قشقایی,نقش عشایر قشقائی کازرون دانلود فایل نقش عشایر قشقائی کازرون در مبازره با استعمار انگلیس دانلود فایل…

 • پاورپوینت مبانی شیمی (علوم پلیمری)

  پاورپوینت مبانی شیمی (علوم پلیمری) برچسب ها: دانلود رایگان کتاب مبانی شیمی پلیمردانلود کتاب شیمی پلیمر استیونزدانلود رایگان کتاب شیمی پلیمر استیونزکتاب پلیمر فارسیدانلود کتاب فارسی پلیمر رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مبانی شیمی (علوم پلیمری) دسته بندي : علوم…

 • مقیاس کنار آمدن با خود

  کنار آمدن,کنار آمدن با خود,مقیاس,مقیاس کنار آمدن با خود دانلود فایل مقیاس کنار آمدن با خود دانلود فایل به نظر می رسد که شما، نه تنها از نظر آگاهی بلکه از نظر ناآگاهی نیز با خود توافق دارید. در مورد…

 • پاسخ تمرینهای کتاب Basic English Grammar

  Basic English Grammar 4th edition,Basic English Grammar 4th edition دانلود کتاب,free download Basic English Grammar 4th edition,pdf of Basic English Grammar 4th edition,بتی آذر,دانلود کتاب گرامر,گرامر بتی آذر دانلود فایل پاسخ تمرینهای کتاب Basic English Grammar دانلود فایل توضیحات:پاسخ کل…

 • Slope stability analysis and stabilization _ new methods and insight-Second Edition-Cheng, Y. M._ La

  Slope stability analysis and stabilization _ new methods and insight-Second Edition-Cheng, Y. M._ La برچسب ها: Slope stability analysis stabilizationدانلود کتابکتاب انگلیسیخرید فایلبازاریابی اینترنتیهمکاری در فروشفرافایل رفتن به سایت اصلی Slope stability analysis and stabilization _ new methods and insight-Second…

 • پاورپوینت اقلیم و معماری روستای میمند شهر بابک کرمان

  اقلیم روستا,اقلیم و معماری روستای میمند,بررسی اقلیم روستا,پاورپوینت روستای تاریخی میمند,پاورپوینت روستای میمند,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت معماری,روستای صخره ای میمند,روستای میمند,شهر بابک کرمان,میمند شهر بابک,میمند کرمان دانلود فایل پاورپوینت اقلیم و معماری روستای میمند شهر بابک کرمان دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه…

 • دانلود نقشه همباران استان خراسان جنوبی

  خطوط همبارش استان خراسان جنوبی,دانلود شیپ فایل خطوط همبارش خراسان جنوبی,دانلود نقشه همبارش خراسان جنوبی,شیپ فایل خطوط همبارش استان خراسان جنوبی,نقشه همبارش استان خراسان جنوبی دانلود فایل دانلود نقشه همباران استان خراسان جنوبی دانلود فایل نقشه ی همبارش استان خراسان…

 • پاورپوینت دوز انتشار پایدار برای تزریق

  پاورپوینت دوز انتشار پایدار برای تزریق برچسب ها: داروهای ترالی اورژانس 2018 pdfداروهای ترالی اورژانس 2019پاورپوینت داروهای ترالی اورژانسداروهای ترالی اورژانس ویرایش هفتممراقبت های بعد از تزریق ماده حاجبلیست داروهای ترالی اورژانس 97چیدمان ترالی اورژانس ویرایش ششمانواع ماده حاجب رفتن…

 • پاورپوینت تدبیر فصل ها

  پاورپوینت تدبیر فصل ها برچسب ها: تحقیق درباره پیدایش فصل هاپیدایش فصل ها به زبان سادهانیمیشن پیدایش فصل هاعلت به وجود آمدن فصل ها چیست علوم دوم دبستاننام فصل های سالپاورپوینت پیدایش فصل هاعلت پیدایش فصل ها به زبان سادهوضعیت…

 • دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  catia,solidworks,بدنسازی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,دستگاه بدن سازی طراحی شده در سالیدورک,دستگاه بدنسازی,دستگاه بدنسازی سالیدورک,طراحی صنعتی,نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی دستگاه بدنسازی دانلود فایل دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل توضیحات:دستگاه بدن سازی…

 • پاورپوینت فصل اول جزوه درس روش های اجرای سازه های فلزی

  اجرای سازه های فولادی,پاورپوینت روش های اجرا,پاورپوینت عمرانی,پاورپوینت فولاد,تعریف فولاد و چدن,دانلود پاورپوینت,روش های اجرای سازه های فولادی,سازه های فولادی,فصل اول اجرای سازه های فولادی,فصل اول درس روش های اجرا,فولاد دانلود فایل پاورپوینت فصل اول جزوه درس روش های اجرای…

 • پروپوزال شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

  پروپوزال شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند برچسب ها: پروپوزال مدیریتدانلود پروپوزالفرصت های سرمایه گذاریرشد سرمایه گذاریفرصت های جذب سرمایه گذاریمنطقه آزادمنطقه آزاد اروندتهدیدات جذب سرمایه گذاریپایان نامه بازرگانیپایان نامه مدیریتمدیریت و بازرگانی دریاییپروپوزالبیان…

 • تحقیق فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساخته

  اجرای ساختمان به روش دیواری,خانه های پیش ساخته,خرید فایل,ساختمان پیش ساخته,ساختمان های پیش ساخته چوبی,سازه فضا کار,سقف پیش ساخته,سقف‌های پیش ساخته,فرافایل,فروش,فناوری سازه های پیش ساخته,فناوری و ساخت خانه های پیش ساخته دانلود فایل تحقیق فناوری و ساخت خانه هاي پیش…

 • دانلود طرح توجیهی اكتشاف سنگهای تزئينی

  امکان سنجی اكتشاف سنگهاي تزئينی,برآورد هزینه اكتشاف سنگهاي تزئينی,دانلود طرح توجیهی اكتشاف سنگهاي تزئينی,طرح توجیهی,طرح توجیهی اكتشاف سنگهاي تزئينی,طرح کارآفرینی اكتشاف سنگهاي تزئينی,طرح کسب و کار اكتشاف سنگهاي تزئينی,کارآفرینی اكتشاف سنگهاي تزئينی دانلود فایل دانلود طرح توجیهی اكتشاف سنگهای تزئينی…

 • پاورپوینت تحلیل موزه ی ون گوگ در هلند

  پاورپوینت تحلیل موزه ی ون گوگ در هلند برچسب ها: تحلیل موزه ی ون گوگ در هلندبررسی معماری موزه ی ون گوگ در هلندپلان موزه ی ون گوگ در هلند موزه ی ون گوگ در هلندتحلیل موزهبررسی معماری موزهپلان موزهنمونه…

 • نمونه سوالات پایان ترم درس سینتیک و طراحی راکتور

  دانشگاه تهران,دانلود سوالات طراحی راکتور,سوال امتحان پایان ترم,سوالات پایان ترم مهندسی شیمی,سوالات طراحی راکتور دانشگاه تهران,سینتیک و طراحی راکتور,مهندس,نمونه سوال امتحانی پایان ترم,نمونه سوال سینتیک و طراحی راکتور,نمونه سوالات طراحی راکتور دانلود فایل نمونه سوالات پایان ترم درس سینتیک و…

 • پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی دکتر روستا و همکاران

  احمد روستا,ارائه خدمات به مشتریان,بازاریابی روستا,بازاریابی ونوس,پاورپوینت فصل هشتم,پاورپوینت کتاب روستا,جدیدترین قلمرو در بازاری,دانلود پاورپوینت,کتاب روستا و همکاران,کیفیت محصول,کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان,مدیریت بازاریابی ونوس دانلود فایل پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی دکتر روستا و همکاران دانلود…

 • تحلیل پنت هاوس با تراس و استخر سقفی در منهتن

  تحلیل پنت هاوس با تراس و استخر سقفی در منهتن برچسب ها: تحلیل پنت هاوسبررسی معماری پنت هاوسپنت هاوستحلیل ویلابررسی معماری ویلاپلان ویلانمونه موردی خارجی ویلاویلا رفتن به سایت اصلی تحلیل پنت هاوس با تراس و استخر سقفی در منهتن…

 • LINMAP

  LINMAP برچسب ها: LINMAP MCDM مدل سنجش بهینگی MODM MADM مدل جبرانی گروه سازشی گزینه ارجح راه حل ایده آل رابطه رفتن به سایت اصلی LINMAP دسته بندي : کاربردی » مهندسی جزئیات و دریافت نام فایل : LINMAP فرمت…

 • پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری دکتر نیکومرام

  اهمیت تحقیقات رفتاری,برآوردهای تصمیم گیری,پاورپوینت تحقیقات رفتاری حسابداری,پاورپوینت فصل ششم,تئوری حسابداری نیکومرام و بنی مه,تحقیقات رفتاری حسابداری,تعریف تحقیقات رفتاری,توسعه تحقیقات رفتاری,خروجی مدل عدسی,روش های ردیابی فراین,مدل عدسی دانلود فایل پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری دکتر نیکومرام دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت…

 • پاورپوینت (اسلاید) نقش مترو در آلودگی هوا

  آشنایی با مترو,آلودگی هوا,آلودگی هوا و مترو,پاورپوینت مترو و آلودگی,تاسیسات متر,تهویه صوتی مترو,تهویه هوا در مترو,دانلود پاورپوینت,سوخت مترو,عوامل آلوده کننده هوای مترو,مترو و آلودگی هوا,نقش مترو در آلودگی,هزینه ها و منافع مترو دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) نقش مترو در آلودگی…

 • دانلود شیپ فایل روستاهای استان خراسان شمالی

  دانلود نقشه روستاهای استان خراسان شمالی,شیپ فایل روستاهای استان خراسان شمالی,شیپ فایل مناطق روستایی استان خراسان شمالی,نقشه نقاط روستایی استان خراسان شمالی,نقشه ی روستاهای استان خراسان شمالی دانلود فایل دانلود شیپ فایل روستاهای استان خراسان شمالی دانلود فایل نقشه ی…

 • تربیت مشاور انتخاب رشته کنکور سراسری

  تربیت مشاور انتخاب رشته کنکور سراسری برچسب ها: انتخاب رشتهکنکور سراسریمشاورانداوطلبان کنکورپایگاه های انتخاب رشته رفتن به سایت اصلی تربیت مشاور انتخاب رشته کنکور سراسری دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت تربیت…

 • پاورپوینت ایلخانان

  پاورپوینت ایلخانان برچسب ها: ایلخاناندرس ۱۶ مطالعات هشتمهلاکو خان چنگیز خانغازان خان مغولدانلود پاورپوینتدانلود اسلایددانلود تحقیقپاورپوینت تاریخ رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ایلخانان دسته بندي : عمومی » آموزشی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت مربوط به درس ۱۶ مطالعات پایه هشتم…

 • پاورپوینت درس من حق دارم درس1 مطالعات هفتم

  پاورپوینت درس من حق دارم درس1 مطالعات هفتم برچسب ها: پاورپوینت درس من حق دارم مطالعات هفتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درس من حق دارم درس1 مطالعات هفتم دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت…

 • ویدئوی آموزشی درس دوم عربی پایه هشتم (اهمیت زبان عربی)

  جزوه عربی کنکور,جزوه عربی هشتم,جزوه کامل عربی هشتم,جزوه کامل عربی یازدهم دبیرستان,عربی دوم دبیرستان برای کنکور,عربی یازدهم دبیرستان,فیلم آموزشی عربی هشتم,فیلم عربی هشتم,قواعد عربی 2 برای کنکور,ویدئوی عربی هشتم,ویدئوی عربی یازدهم دبیرستان دانلود فایل ویدئوی آموزشی درس دوم عربی پایه…

 • گزارش کارآموزی اتوماسیون صنعتی PLC

  PLC,word,پروژه کارآموزی اتوماسیون صنعتی,دانلود پروژه کارآموزی کامپیوتر,دانلود کارآموزی PLC,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی اتوماسیون صنعتی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی اتوماسیون,گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر دانلود فایل گزارش کارآموزی اتوماسیون صنعتی PLC دانلود فایل توضیحات:دانلود گزارش کارآموزی اتوماسیون صنعتی PLC در قالب فایل word…

 • پاورپوینت (اسلاید) روش استخراج كافئين از ضايعات چاي

  آلکالوئیدها,استخراج آلکالوئید,استخراج کافئین,استخراج کافئین از برگ چای,استخراج کافئین از چای,اکسید کلیسم,پاورپوینت استخراج کافئین,پاورپوینت کافئین,دانلود پاورپوینت,روش Dijkman,روش Peti velgri,روش استخراج,صنایع غذایی,ضایعات چای,کافئین دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) روش استخراج كافئين از ضايعات چاي دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت (اسلاید) با موضوع روش استخراج كافئين…

 • تحقیق بررسی نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان منطقه آزاد اروند

  ارزشیابی عملکرد,الگوي ارتباطي برلو,انواع ارتباطات,انواع ارتباطات در سازمان,اهمیت ارتباطات,اهمیت ارتباطات سازمانی,پایان نامه مدیریت,دانلود تحقیق,عملکرد مدیران,فرایند ارتباطات,مديريت ارتباطات سازماني,مديريت عملكرد,منطقه آزاد اروند دانلود فایل تحقیق بررسی نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان منطقه آزاد اروند دانلود فایل توضیحات:تحقیق بررسی نقش…

 • تست

  تست دانلود فایل تست دانلود فایل تست   پرداخت و دانلود برچسب ها: تست

 • پاورپوینت تغذیه و سلامت

  پاورپوینت تغذیه و سلامت برچسب ها: مجله تغذیه و سلامتمقاله تغذیه و سلامت خانوادهتاثیر تغذیه بر سلامت روح و رواننتیجه گیری از تغذیه سالممتن برای تغذیه سالمموضوع تغذیه سالمفواید تغذیه سالماثر تغذیه سالم بر سلامت جسم و روان رفتن به…

 • تحقیق تاثیر نظام جبران خدمات بر انگیزش نیروی انسانی

  انگيزش شغلي,انگیزش,اﻧﮕﯿﺰش در ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ,انگیزش کارکنان,انگیزش نیروی انسانی,اﻧﮕﯿﺰه,انگیزه کارکنان,اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن,پایان نامه مدیریت,ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن,ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت مالی,ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎن,مقاله مدیریت,منابع انسانی,نظام جبران خدمات دانلود فایل تحقیق تاثیر نظام جبران خدمات بر انگیزش نیروی انسانی دانلود فایل توضیحات:تحقیق قابل ویرایش با موضوع  تاثیر…